Generic drug name (Brand name)

Apo-Sumatriptan

(IMITREX)

Active Ingredient: sumatriptan succinate

Drug Class: Triptans

Apo-Sumatriptan is a preferred generic drug on the Reformulary.  Tell me why

ADD TO MEDICINE CABINET

SAVE MY SEARCH

Apo-Sumatriptan is used to treat  
Migraines