Generic drug name (Brand name)

Auro-Pioglitazone

(ACTOS)

Active Ingredient: pioglitazone hydrochloride

Drug Class: Glitazones

Auro-Pioglitazone is used to treat  
Diabetes